Εκτεταμένη επικύρωση SSL

Ενεργοποιείστε την πράσινη μπάρα στη διεύθυνση για την υψηλότερη εμπιστσοσύνη και μετατροπές

Τι είναι το Extended Validation SSL?Το EV SSL είναι ένα Extended Validation Certificate, η υψηλότερη κλάση SSL διαθέσιμη σήμερα και δίνει περισσότερη αξιοπιστία και εμπιστσοσύνη στο website σας σε σχέση με ένα organization ή domain validated SSL Certificate.

Το Extended Validation SSL ενεργοποιεί την πράσινη μπάρα στη διεύθυνση και εμφανίζει την επωνυμία της επιχείρησής ή του οργανισμού σας στην μπάρα διευθύνσεβς του browser. Η διακεκριμένη αυτή οπτική ένδειξη ασφαλείας δείχνει στους επισκέπετες σας πως έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα από τα συνηθισμένα προκειμένου να είναι σίγουροι για το site που επισκέπτονται, ανεβάζοντας την εμπιστσοσύνη και την αξιοπιστία του website σας – αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί επιλέγουν τα EV certificates.


Recommended Use Cases

Business-critical
domains

eCommerce

New account
signup pages

Τιμολόγηση πιστοποιητικού


GeoTrust True Business ID with EV

 • 1-5 Days
 • Business & Ecommerce
 • USD $1,500,000
 • 99.9%
 • €179.00EURO

DigiCert Secure Site EV

 • 1-5 Days
 • Business & Ecommerce
 • USD $1,500,000
 • 99.9%
 • €995.00EURO

DigiCert Secure Site Pro EV

 • 1-5 Days
 • Business & Ecommerce
 • USD $1,750,000
 • 99.9%
 • €1499.00EURO


Contains Your EV Authenticated Organization Details

Certificate details indicate your website is using an Extended Validation SSL Certificate and include the issuing CA, validity status, and expiration date.

Prominent Visual Identity

Increase trust and confidence in your website with full identity verification and prominent visual features.

Trust Site Seal

Our SSL Certificates come with a trust seal that has been proven to increase visitor confidence and customer conversions.

$1.5m Warranty

EV Certificates come with a $1.5m warranty that covers data breaches caused due to a certificate flaw.

Certificate Features

Encrypt sensitive data

Secure online transactions

Prove legitimacy

Strongest & Fastest SSL

99.9% Browser Compatibility

Increase SEO rank

Issued in 2-3 Days

Δωρεάν επανέκδοση

Our SSL certificates are from some of the most trusted brands in Online Security.