Επικυρωμένο domain SSL

Ασφαλείστε το website σας σε λίγα λεπτά!

Τι είναι το Standard DV SSL?Τα Domain Validation certificates προσφέρουν έναν οικονομικό και γρήγορο τρόπο να ενεργοποιήσετε το SSL στο website σας. Τα Domain Validated certificates επιβεβαιώνουν πως σας ανήκει το domain, αλλά δεν κάνουν κάποια επιπλέον επιβεβαίωση στην επιχείρησή σας.

Τα Domain Validated certificates είναι ιδανικά για προσωπικά websites, blogs και social media, ή sites τα οποία δεν μεταδίδουν προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Ένα Domain Validated certificate ενεργοποιεί το εικονίδιο με το λουκέτο στον browser και ενεργοποιεί τη χρήση του https ώστε να είναι σίγουροι οι επισκέπτες του website σας πως λαμβάνετε σοβαρά τα θέμα της ασφάλειας.


Recommended Use Cases

Blogs

Informational
Pages

Server-to-server
Communications

Τιμολόγηση πιστοποιητικού


RapidSSL

  • Minutes
  • Personal Websites
  • USD $10,000
  • 99.9%
  • €17.95EURO

GeoTrust QuickSSL Premium

  • Minutes
  • Small Business
  • USD $500,000
  • 99.9%
  • €79.00EURO

Delivered in Minutes for Instant Protection

The fastest and most affordable way to activate SSL protection for your website, issuance is quick and often fully automated.

Trust Site Seal

Our SSL Certificates come with a trust seal that has been proven to increase visitor confidence and customer conversions.

Boost your Google Ranking

Google uses SSL/HTTPS as a factor in determining search engine ranking. Add SSL today to help boost your Google ranking!

Certificate Features

Encrypt sensitive data

Secure online transactions

Prove legitimacy

Strongest & Fastest SSL

99.9% Browser Compatibility

Increase SEO rank

Instant Issuance

Δωρεάν επανέκδοση

Our SSL certificates are from some of the most trusted brands in Online Security.