Οικονομικά πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων με διαχείριση Plesk

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω πακέτα και ξεκινήστε την πρώτη σας παρουσία στο διαδίκτυο!

Bronze

Χώρος δίσκου 2 GB SSD
Εύρος ζώνης 100 GB
1 Βάσεις δεδομένων
1 Domain
Χωρίς SubDomain
1 Λογαριασμός Email
1 Λογαριασμός FTP
Μια εγκατάσταση WordPress
Εβδομαδιαία Αντίγραφα Ασφαλείας

Silver

Χώρος δίσκου 4 GB SSD
Εύρος ζώνης 100 GB
4 Βάσεις δεδομένων
1 Domain
1 SubDomain
1 Λογαριασμός Email
1 Λογαριασμός FTP
Μια εγκατάσταση WordPress
Εβδομαδιαία Αντίγραφα Ασφαλείας

Gold

Χώρος δίσκου 8 GB SSD
Εύρος ζώνης 100 GB
5 Βάσεις δεδομένων
1 Domain
Χωρίς SubDomain
5 Λογαριασμός Email
5 Λογαριασμός FTP
Μια εγκατάσταση WordPress
Εβδομαδιαία Αντίγραφα Ασφαλείας

Platinum

Χώρος δίσκου 10 GB SSD
Εύρος ζώνης 100 GB
1 Βάσεις δεδομένων
1 Domain
Χωρίς SubDomain
10 Λογαριασμός Email
10 Λογαριασμός FTP
Μια εγκατάσταση WordPress
Εβδομαδιαία Αντίγραφα Ασφαλείας