Οικονομικά πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω πακέτα και ξεκινήστε την πρώτη σας παρουσία στο διαδίκτυο!

Bronze Silver Gold Platinum
Price €12.00EURO Ετησίως €24.00EURO Ετησίως €50.00EURO Ετησίως €100.00EURO Ετησίως
Οικονομικά πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων
- - - -
Περιγραφή Χώρος δίσκου 250 MB SSD
Εύρος ζώνης 5 GB
Ram 512 MB
Χρήση Cpu 40%
1 Domain
1 Λογαριασμός Email
1 Λογαριασμός FTP
Εβδομαδιαία Αντίγραφα Ασφαλείας
Χώρος δίσκου 500 MB SSD
Εύρος ζώνης 10 GB
Ram 512 MB
Χρήση Cpu 40%
1 Domain
1 Λογαριασμός Email
1 Λογαριασμός FTP
Εβδομαδιαία Αντίγραφα Ασφαλείας
Χώρος δίσκου 1 GB SSD
Εύρος ζώνης 15 GB
Ram 1gb
Χρήση Cpu 40%
1 Domain
1 Λογαριασμός Email
1 Λογαριασμός FTP
Εβδομαδιαία Αντίγραφα Ασφαλείας
Χώρος δίσκου 2 GB SSD
Εύρος ζώνης 30GB
Ram 2 gb
Χρήση Cpu 40%
1 Domain
1 Λογαριασμός Email
1 Λογαριασμός FTP
Εβδομαδιαία Αντίγραφα Ασφαλείας
Παραγγελία Παραγγελία Παραγγελία Παραγγελία