ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Bronze

Server Uptime 99,5%

Δίσκος SSD 250MB

Μηνιαίο Bandwidth 100GB

Domains 1

Λογαριασμοί FTP1

Λογαριασμοί EMAIL1

Διαχείριση Cpanel

SLL Πιστοποιητικά Δωρεάν

Support Ticket 27/7

silver

Server Uptime 99,5%

Δίσκος SSD 500MB

Μηνιαίο Bandwidth 200GB

Domains 2

Λογαριασμοί FTP2

Λογαριασμοί EMAIL2

Διαχείριση Cpanel

SLL Πιστοποιητικά Δωρεάν

Support Ticket 27/7

Gold

Server Uptime 99,5%

Δίσκος SSD 750MB

Μηνιαίο Bandwidth 300GB

Domains 3

Λογαριασμοί FTP3

Λογαριασμοί EMAIL3

Διαχείριση Cpanel

SLL Πιστοποιητικά Δωρεάν

Support Ticket 27/7